MainRegionalEuropePoland › Polish Center for Testing and Certification

Polish Center for Testing and Certification

Edit Page
Report
Scan day: 06 February 2014 UTC
19
Virus safety - good
Description: Supervises system of testing and certification in Poland, runs quality system certification according to PN-ISO 9000 norm.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. PC101 Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu:
Size: 222 chars

Contact Information

Email:
Phone&Fax:
Address:
Extended:

WEBSITE Info

Page title:Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Keywords:PCBC, badania, certyfikacja, szkolenia, badania wyrobów, badania systemów, systemy zarządzania
Description:Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu: DA/PC101-1/2014 „Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności”  
IP-address:93.157.100.71