MainRegionalEuropePoland › Office of Technical Inspection

Office of Technical Inspection

Edit Page
Report
Scan day: 06 February 2014 UTC
10
Virus safety - good
Description: Performs checks of technical devices (lifts, elevators, cranes, high pressure devices).
  Porozumienie trójstronne określa zasady współpracy pomiędzy jednostkami dozoru. Na mocy porozumienia, od 24 stycznia 2014 r., wszystkie jednostki dozoru uznają wzajemnie: uprawnienia do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub  [ ... ]
Size: 347 chars

Contact Information

Phone&Fax:
Address:
Extended:

WEBSITE Info

Page title:Aktualności - przegląd
Keywords:
Description:Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska.
IP-address:86.111.241.89