MainSocietyEthnicityBaltic › Lithuanian-American Community of Philadelphia

Lithuanian-American Community of Philadelphia

Edit Page
Report
Scan day: 15 February 2014 UTC
72
Virus safety - good
Description: Calendar of events, community news and organizations, Lithuanian radio program, Aras sport club, Vincas Kreve Lithuanian school.
Filadelfijos lietuviai | PhillyLAC             Anoniminė psichologinė pagalba lietuvių kalba teikiama visose Jungtinės Amerikos Valstijose. 1 (866) 438-7400 Šiuo metu pagalba yra teikiama: pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 6pm iki 9pm. Paskambinus prieš 9 val. vakaro, pokalbis gali tęstis ir toliau, po 9pm!   Kristina Parrott JAV LB KV Socialinių...
Size: 366 chars

Contact Information

Email:
Phone&Fax: 732-674-7556
Address:
Extended:

WEBSITE Info

Page title:Filadelfijos lietuviai | PhillyLAC
Keywords:
Description:
IP-address:50.62.228.1