MainRegionalEuropeSlovakia › Industrial Property Office of the Slovak Republic

Industrial Property Office of the Slovak Republic

Edit Page
Report
Scan day: 06 February 2014 UTC
14
67
68
Virus safety:
good
Description: Establishes principles, organisation and relations towards other central state administration bodies and organisations related to industrial property.
Announcement: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR V súvislosti so zavedením SEPA platieb Európsky patentový úrad 31. 01. 2014 ruší účet zriadený v Slovenskej republike, ktorý je vedený v TATRA Banke, a. s....
Size: 262 chars

Contact Information

Email:
Send Message
Phone&Fax:
Address:
Extended:
Domain: www.indprop.gov.sk
Total pages in the index, 2970
Page title:Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Keywords:
Description:
IP-address:195.49.188.130