MainReferenceLibrariesNational › Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)

Edit Page
Report
Scan day: 01 February 2014 UTC
11
Virus safety - good
Description: General information for the public, publishers and libraries, including lists of recent events, and access to the institution's digital collections. Located in Ljubljana, Slovenia.
NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana Narodna in univerzitetna knjižnica T: (01) 2001 110, (01) 2001 188  DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE Torek, 4. februar 2014, ob 18. uri
Size: 210 chars

Contact Information

Phone&Fax:
Address:
Extended:

WEBSITE Info

Page title:NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
Keywords:NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica), Slovenija, knjiznica, pisna kulturna dedišèina, dostop do znanja, digitalna knjiznica, elektronske storitve, spletne storitve, informacijske storitve, informacijski viri, katalog, dlib.si, Mrežnik, Mreznik, COSEC, SVAROG, UDK, SSSG, oddaljeni dostop, podatkovne zbirke, medknjižnièna izposoja, obvezni izvod, CIP, ISSN, ISBN, ISMN, rokopisna zbirka, glasbena zbirka, slikovna in kartografska zbirka, brižinski spomeniki, brizinski spomeniki, slovenska bibliografija, statistièni podatki o knjižnicah, posvojite knjigo, kulturne razstave, bibliotekarstvo, bibliotekarski izpit, sigla, knjižnièno nadomestilo, razvojni projekti, vseživljensko uèenje, evropska knjižnica
Description:Zbira, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno dedišèino slovenskega naroda in države ter omogoèa dostop do znanja in slovenske kulture preteklih in sedanjih rodov. V sodelovanju z domaèimi in tujimi knjižnicami zagotavlja svojim uporabnikom dostop do svetovne intelektualne in kulturne dedišèine ter jim v procesu ustvarjanja novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na razliènih nosilcih zapisa, v razliènih oblikah in v razliènih jezikih. S svojimi zbirkami in storitvami podpira pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo Univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov in služi kot center znanja, namenjen vseživljenjskemu izobraževanju slovenskega prebivalstva, dvigu njegove kulturne in izobrazbene ravni ter informacijske pismenosti. Z raziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnostjo na podroèju knjižnièarstva aktivno sooblikuje slovenski knjižnièni sistem in prispeva k teoretiènim in praktiènim spoznanjem v bibliotekarstvu in informacijski znanosti.
IP-address:193.2.8.19

WHOIS Info

NS
nameserver: kanin.arnes.si (193.2.1.87)
nameserver: dcv1ul.uni-lj.si (141.255.207.11)
nameserver: metulj.uni-lj.si (193.2.64.46)
nameserver: ns.uni-lj.si (193.2.64.45)
WHOIS
status: ok
Date
created: 1992-11-23