MainRecreationTobaccoPipes › Pipe Club Tabak Kollegium Moscow

Pipe Club Tabak Kollegium Moscow

Edit Page
Report
Scan day: 09 February 2014 UTC
31
Virus safety - good
Description: Offers social, entertainment and educational facilities connected with pipes and tobacco. Includes meeting dates, a list of activities, a discussion board and links. [Russian, English and German]
Moskiewski Klub Fajczarski Strona Polska Pipe Club TABAK KOLLEGIUM Moskwa   Klub fajczarski w Moskwie powstał we wrześniu 1996 roku. Obecnie klub liczy 36 członków (w tym 4 panie i 2 członków honorowych). Spotkania klubowe - "Kolegia tytoniowe" odbywają się cotygodniowo, niezależnie od świąt, pogody i okoliczności, i gromadzą regularnie od 30 do 50 uczestników, łącznie z gośćmi. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i każdy gość jest mile widziany. Na spotkaniach można zasięgnąć porady doświadczonych kolegów fajczarzy, kolekcjonerów i fajkarzy w sprawach dotyczących palenia, zasad wyboru i prawidłowego użytkowania, wykonywania i naprawy fajek i akcesoriów fajczarskich; przygotowania własnych mieszanek tytoniowych; częstować się nawzajem tytoniem; wymieniać literaturę, informacje i doświadczenia. Klub organizuje degustacje napojów i tytoni, warsztaty specjalistyczne, spotkania ze specjalistami z branży, klubowe, międzyklubowe, regionalne i narodowe imprezy fajczarskie. Członkowie klubu korzystają z profesjonalnego serwisu "pipe repair"; rabatów przy zakupach w trafikach, uczestnictwie w imprezach. Klub TABAK KOLLEGIUM jest członkiem-założycielem narodowej organizacji, zrzeszającej kluby fajczarskie - Russian Pipe Clubs Association, która wchodzi w
Size: 1785 chars

Contact Information

Phone&Fax:
Address:
Extended:

WEBSITE Info

Page title:Moskiewski Klub Fajczarski Strona Polska
Keywords:Êëóá ëþáèòåëåé òðóáîê Pipe Club. Tabak Kollegium Tabakskollegien Tobakskollegien Êëóá ëþáèòåëåé òðóáêè. Êóðèòåëüíûå òðóáêè. Òðóáêè. Òðóáîêóðû Òðóáî÷íûé òàáàê Êóðåíèå òðóáêè Fajka Dymka Pipa Pfeifen Tobacco Tabak Tyton Òþòþí Klub Fajki. Klub Fajczarski
Description:Êëóá ëþáèòåëåé òðóáîê Pipe Club Tabak Kollegium Êëóá ëþáèòåëåé òðóáêè ÒÀÁÀÊ ÊÎËËÅÃÈß. Êóðèòåëüíûå òðóáêè. Òðóáêè. Òðóáîêóðû. Òðóáî÷íûé òàáàê Êóðåíèå òðóáêè Fajka Dymka Pipa Pfeifen Tobacco Tabak Tyton Òþòþí Klub Fajki. Klub Fajczarski
IP-address:31.135.194.83

WHOIS Info

NS
nameservers: ns2.szu.pl. [31.135.194.86]
WHOIS
Date
created: 2004.04.19 08:44:43
created: 2012.04.18 03:19:12
last modified: 2013.07.24 07:48:35
last modified: 2010.02.08
expiration date: 2015.04.18 03:19:12