MainBusinessTransportation and LogisticsRail › AVOKOV

AVOKOV

Edit Page
Report
Scan day: 06 February 2014 UTC
20
Virus safety - good
Description: Slovak association of producers and repair works of rail vehicles.
Avokov - asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel V dňoch 18. - 21.9.2012 sme sa predstavili na medzinárodnej železničnej výstave Innotrans 2012 v Berlíne. Asociácia pracuje ako nezisková organizácia. Členstvo je dobrovoľné, každý člen môže z asociácie vystúpiť za podmienok určených v stanovách. Najvyšším orgánom je rada riaditeľov, na čele ktorej je volený predsedajúci riaditeľ. Predsedníctvo je rotujúce, predsedajúci riaditeľ je z vedúcej firmy asociácie, ktorá sa mení každých 12 mesiacov.
Size: 551 chars

Contact Information

Email:
Phone&Fax:
Address:
Extended:

WEBSITE Info

Page title:Avokov
Keywords:
Description:
IP-address:92.240.247.50